Elsikkerhet og elektroinstallasjoner for bedrifter næringsbygg

 

Våre elektrikere leverer alle typer tjenester til bedrifter alt i fra internkontroll og termografering til brannalarm, adgangskontroll og serviceavtaler

 

Internkontroll

Manglende internkontroll av det elektriske anlegget kan få konsekvenser.

Forskriften om internkontroll innebærer at du som leder står ansvarlig for at det elektriske anlegget i bedriften din er i orden. Det betyr at skjematisk dokumentasjon av regelmessig kontroll og vedlikehold er på plass. Myndighetene har innskjerpet kontrollene, og manglende dokumentasjon kan resultere i bøter.

 

Vi utfører kontrollen for deg

Ved en kontroll av det elektriske anlegget går vi gjennom en sjekkliste, og deretter utvikler vi en tiltaksplan som påviser eventuelle mangler eller reparasjoner som må utføres.

 

God oversikt med vedlikeholdsplan

Når anlegget er i forskriftsmessig stand, utarbeides en vedlikeholdsplan. Denne vedlikeholdsplanen tar for seg arbeidsoppgaver som dine ansatte kan utføre, hvilke oppgaver vaktmester/vedlikeholds-personell har ansvar for, og hva vi skal utføre av ettersyn og kontroll.